Właściwości promieniowania laserowego

Laser generuje światło o szczególnych właściwościach, rozprzestrzeniające się w postaci fali elektromagnetycznej. Energia promieniowania zależy od częstotliwości zgodnie z równaniem które opisuje energię pojedynczych fotonów światła.

 

E = h • ν

 

Można powiedzieć, że fala elektromagnetyczna przenosi energię w postaci małych porcji czyli fotonów. Taki uproszczony opis jest przydatny do objaśnienia wielu zjawisk, np. efektu fotoelektrycznego. Inne zjawiska, np. interferencję światła, lepiej jest opisywać poprzez falową naturę światła.

 

Szczególnymi cechami promieniowania laserowego jest monochromatyczność, spójność i niska rozbieżność.

cofnij
Skontaktuj się z nami

POWER-TECH

ul. Nowomiejska 74E
78-600 Wałcz

office@eagle-group.eu

tel./fax. 67 258 48 31

FORMULARZ KONTAKTOWY